La nostra personal idiosincràsia o per què ens va com ens va

Necessite compartir una cosa de la que m’acabe d’assabentar.

Hui m’he trobat amb una amiga que està treballant a Noruega en una agència turística. Demà ha de rebre un grup de periodistes noruecs que venen a gravar imatges ací, del Mediterrani, per a una televisió d’allà. 

La meua amiga ha intentat involucrar a les institucions públiques per tal de fer una bona benvinguda als visitants. En altres llocs com ara Màlaga, els han aconseguit 2 nits gratis en hotels locals, passes per a restaurants de luxe, etc. 

Ella no buscava res d’això, tan sols alguna cosa que fera que s’endugueren un bon record. Però no ha aconseguit res. S’ha topat amb un fum de portes tancades que ni tan sols eren grans portes, soles portes normals i corrents…

Fins i tot s’ha quedat amb les ganes de que alguna empresa li preparara un regalet de coses típiques. Ni pagant ha trobat el compromís de ningú que se’n fera càrrec.

En esta anècdota tan desafortunada s’endevinen grans trets de la nostra curiosa idiosincràsia:

1. Ací no ens agrada gens que ens diguen com s’han de fer les coses…i si damunt és algú de fora, encara pitjor…ja sabeu allò de «qui s’ha mort? ningú, un castellà» (tremenda conversa)

2. Tampoc ens agraden el turistes, malgrat que directa o indirectament, ací tots vivim del turisme. En lloc d’esforçar-nos per fer la seua estada ací inoblidable, els menyspreem i els tractem amb indiferència o fins i tot amb desgrat evident. 

3. No ens agrada que a l’altre li vaja be. No obstant açò, si als altres els va be, per extensió a nosaltres també ens anirà be. És la base de l’economia.

4. Ens agrada tirar-li la culpa dels nostres problemes als altres: el que és pare/mare sabrà que és un gran recurs dels nostres fills per tal de no responsabilitzar-se de les seues coses…i nosaltres fem igual ( i no vullc llevar-li cap merit a algunes persones o grups concrets capaços d’enfonar a tota una majoria, silenciosa o no)

5. Ens encanta esperar que els altres ens solucionen els problemes, quan, donada la conjuntura actual, esto o lo arreglamos entre todos o no hay salida.

6. Ens captiva mirar-nos el melic i preocupar-nos de nosaltres mateixa, quan el rèdit obtingut per preocupar-nos dels altres és molt més gratificant a nivell personal i a la llarga, fins i tot més rendible econòmicament.

7. No ens agrada fer-nos càrrec de les coses comuns, esperem que els que estan amunt ens ho solucionen. Arribem a tal extrem que preferim que el nostre carrer es caiga literalment a troços abans que fer-nos càrrec. I pel camí se’ns oblida del gran poder que tenim, per que en som molts més que, per exemple, els que ens governen.

8. I ja per acabar, encara que podria seguir fins a l’infinit, ens horroritza la gent feliç. Un bon psicòleg, Juanjo Saval, ens deia en una sessió d’escola de pares: «Entra en un bar i digues lo content que estàs i tots el faran un somriure i seguiran amb el que estaven fent, ara bé, digues que estàs fet pols, conta una història horrible que faria plorar a les pedres i voràs com fas rogle al teu voltant». Què gran veritat! i qué pena!

Conclusió:

– Cal que aprenguem a escoltar i deixar-nos ajudar…ens sorprendrà la quantitat de gent amb talent que ens pot donar una espenta.
– Cal tindre cura de les plantes que ens donen de menjar, per que en cas contrari, se’ns moriran i no tindrem res que dur-nos al pap.
– Cal aprendre a pensar més en el bé comú i menys, o al menys no soles, en el bé propi. Contribuir, col.laborar, enriquir en lloc de restar. 
– Cal pensar en com millorar i no esperar a que les coses milloren a soles (ho hem fet aixina fins ara i ja podeu vore on estem).
– Cal alegrar-se pel bé dels demés i compartir-lo. Generar nous hàbits té la capacitat de generar canvi. És increïble i gratament sorprenent!
– I cal prendre la iniciativa per a que les coses canvien. A soles pot pareixer-nos una muntanya, amb companyia però, tenim un poder infinit.

Creem que som una societat de l’estretor quan cal que comprenguem que en realitat som una societat de l’abundància i com be deia algú famós que no recorde, el pastis és molt gran i n’hi ha per a tots.

(pulsar en «leer más» para leer en castellano)

Necesito compartir una cosa de la que me acabo de enterar.

Hoy me he encontrado con una amiga que está trabajando en Noruega en una agencia turística. Mañana tiene que recibir aquí a un grupo de periodistas noruegos que vienen a grabar imágenes del Mediterráneo para una televisión de allá. 

Mi amiga ha intentado involucrar a las instituciones públicas para hacer una buena bienvenida a los visitantes. En otros lugares, como por ejemplo Málaga,  les han conseguido 2 noches gratis en hoteles locales, pases para restaurantes de lujo, etc. 

Ella no buscaba nada de esto, tan sólo algo que hiciera que se llevaron un buen recuerdo. Pero no ha conseguido nada. Se ha topado con todas las puertas cerradas y ni siquiera eran grandes puertas, solo puertas normales y corrientes …

Incluso se ha quedado con las ganas de que alguna empresa le preparara un regalito de cosas típicas. Ni pagando ha conseguido el compromiso de nadie que se hiciera cargo.

En esta anécdota tan desafortunada se adivinan grandes rasgos de nuestra curiosa idiosincrasia:

1. Aquí no nos gusta nada que nos digan cómo hacer las cosas…y si encima es alguien de fuera, todavía peor…ya sabéis aquello de «quien se ha muerto? nadie, un castellano» (tremenda conversación)

2. Tampoco nos gustan el turistas, a pesar de que directa o indirectamente, aquí todos vivimos del turismo. En lugar de esforzarnos para hacer su estancia aquí inolvidable, los despreciamos y los tratamos con indiferencia o incluso con desagrado evidente. 

3. No nos gusta que al otro le vaya bien. Sin embargo si a los otros los va bien, a nosotros también por extensión. Es la base de la economía.

4. Nos gusta echarle la culpa de nuestros problemas a los demás: el que es padre/madre sabrá que es un gran recurso de nuestros hijos para no responsabilizarse de sus cosas…y nosotros hacemos igual (eso sin quitarle el mérito a cierta gente para generar problemáticas monumentales)

5. Nos encanta esperar que los otros nos solucionen los problemas, cuando, dada la coyuntura actual, esto sólo lo arreglamos entre todos.

6. Nos cautiva mirarnos el ombligo y preocuparnos de nosotros mismos, cuando el rédito obtenido por preocuparnos de los otros es mucho más gratificante a nivel personal y a la larga, incluso más rentable económicamente.

7. No nos gusta hacernos cargo de las cosas comunes, esperamos que los que están arriba nos lo solucionen. Llegamos a tal extremo que preferimos que nuestra calle se caiga literalmente a trozos antes que hacernos cargo. Y por el camino se nos olvida del grande poder que tenemos, por que somos muchos más que, por ejemplo, los que nos gobiernan.

8. Y ya para acabar, aunque podría seguir hasta el infinito, nos horroriza la gente feliz. Un buen psicólogo, Juanjo Saval, nos decía en una sesión de escuela de padres: «Entra en un bar y di lo contento que estás y todos te harán una sonrisa y seguirán con lo suyo,  ahora bien, di que estás hecho polvo, cuenta una historia horrible que haría llorar a las piedras y verás cómo haces corro a tu alrededor». Qué gran verdad! y qué pena!

Conclusión:

– Hace falta que aprendamos a escuchar y dejarnos ayudar…nos sorprenderá la cantidad de gente con talento que nos puede dar un empujón.

– Hay que cuidar de las plantas que nos dan de comer, por que en caso contrario, se nos morirán y no tendremos nada que llevarnos a la boca.

– Hay que aprender a pensar más en el bien común y menos, o al menos no solo, en el bien propio. Contribuir, colaborar, enriquecer en lugar de restar. 

– Hay que pensar en como mejorar y no esperar a que las cosas mejoren a solas (lo hemos hecho así hasta ahora y ya podéis ver donde estamos).

– Hay que alegrarse por el bien de los demás y compartirlo. Generar nuevos hábitos tiene la capacidad de generar cambio. Es increíble y gratamente sorprendente!

– Y hay que tomar la iniciativa para que las cosas cambien. A solas puede parecernos una montaña, con compañía sin embargo, tenemos un poder infinito.

Creemos que somos  una sociedad de la estrechez cuando hace falta que comprendamos que en realidad somos una sociedad de la abundancia y como bien decía alguien famoso a quien no recuerdo, el pastel es muy grande y hay para todos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *