El Paper dels Arquitectes en Espanya 1/ El Papel de los Arquitectos en España 1

Amb tot el tema de la nova Llei de Serveis Professionals (LSP) a mi em venen al capdavant un munt de preguntes al cap…Si el poder que ens governa i legisla pensa que els enginyers (de la branca que siga) poden fer el treball dels arquitectes i dels aparelladors, com aquell poder no és més que una representació de la societat que li l’ha otorgat, la societat no entén per a què servim els arquitectes (ni els superiors ni els tècnics)…i si es així, què hem fet malament que ningú ens entén?

Per que la LSP no parla d’Arquitectura sino d’Arquitectes…és important tindre clara esta diferència…

LLegir + per què els grups dominants ens tenen tírria

Con todo el tema de la nueva Ley de Servicios Profesionales (LSP) me surgen muchas dudas…Si el poder que nos gobierna y legisla piensa que los ingenieros (de la rama que sea) pueden hacer el trabajo de los arquitectos y de los aparejadores, como ese poder no es más que una representación de la sociedad que se lo ha otorgado, entonces la sociedad española no entiende para qué servimos los arquitectos (ni los superiores ni los técnicos)….y si es así, ¿qué hemos hecho  mal que nadie nos entiende?

Por que la LSP no habla de Arquitectura, sino de arquitectos…es importante tener clara esta diferencia…

Leer + por qué los grupos dominantes nos tienen tirria


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *