El nuevo paradigma del Sistema Educativo: pensamiento divergente

Pensament divergent …canviant de paradigma: el 98% dels nens que van fer un test de pensament divergent donaven una puntuació de genis….repetit el test alguns anys després, el percentatge es reduia dràsticament a mesura que creixien..Pensamiento divergente…cambiando de paradigma: el 98% de los niñ@s que hicieron un test de pensamiento divergente dieron una puntuación de genios…repetido el test […]

Leer más… from El nuevo paradigma del Sistema Educativo: pensamiento divergente